... komplexní a kvalitní dotační servis

Energetická studie

 

Naše společnost se zabývá zpracováváním energetických studií pro všechny typy budov, přičemž klademe důraz na přizpůsobení se konkrétním potřebám. Nejčastějším předmětem energetické studie jsou bytové domy a tzv. veřejné objekty ( tj. obecní úřady, základní či mateřské školy apod.).

Co je energetická studie?

 Energetická studie přehledně a výstižně navrhuje opatření, jež  jsou nutná k dosažení energetické úspory, včetně jejich účinnosti, nároků na počáteční finanční investici a jejich ekonomický efekt.  Výsledky energetické studie slouží jako podklad pro další rozhodování zadavatele o realizaci maximálně efektivního investičního záměru s cílem zlepšit účinnost a úsporu energetického hospodářství již stojící budovy, nebo pro vypracování energeticky optimálního projektu nové stavby. Energetická studie představuje významný nástroj odhalující nedostatky při výrobě, rozvodu a spotřebě energií.  Kvalitně vyhotovená energetická studie ve své závěrečné zprávě obsahuje vyčíslení celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor včetně nákladů a investic na navrhovaná opatření.

 

Každá energetická studie je zpracovávána dle konkrétního požadavku objednatele, proto není stanovena její pevná struktura.

 

Kontakt

AXIOM engineering s.r.o.

limbersky@axiomcz.eu

Pernerova 168 Pardubice 53002
IČO : 28855230 DIČ : CZ28855230

Ing. Jan Limberský, MBA
jednatel

Miroslava Pirklová
asistentka jednatele
+420 774 708 869

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

AXIOM engineering s.r.o.