... komplexní a kvalitní dotační servis

Jazykové kurzy

 

Efektivní prezentace

Komu je kurz určen?

Tento kurz je určen studentům s výbornou znalostí obecné angličtiny, kteří potřebují zlepšit jejich prezentační dovednosti v tomto jazyce. Je vhodný pro ty, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v mezinárodním prostředí či jednat se zahraničními partnery nebo klienty.

Obsah

 1.  Prezentace plánů firmy
 2.  Efektivní zahájení a ukončení prezentace
 3. Strategie v předávání informací
 4. Řeč těla
 5. Schopnost zaujmout publikum
 6. Jazyková intonace
 7. Nástroje užívané v prezentaci
 8. Užití prezentace Power Point

Výsledek kurzu

Od kurzu se očekává přínos konkurenční výhody pro firmy, a to především tím, že zvyšuje schopnost účastníků profesionálně a sebevědomě prezentovat firmu a její produkty. 

Příprava ke zkouškám

 

Tento druh kurzu je určen zájemcům různých jazykových úrovní, kteří si chtějí zlepšit anglický jazyk pro jejich vlastní sebevědomí. Zajišťujeme přípravu ke všem druhům zkoušek. Studenti budou vedeni a motivováni k samostudiu.

Obsah

 1. Komunikační dovednosti
 2. Poslech a porozumění nahrávkám
 3. Gramatika
 4. Čtení a porozumění textu
 5. Rozšiřování slovní zásoby
 6. Užívání odborných výrazů
 7. Metodické učení

Výsledky kurzu:

Od počátku tohoto kurzu mohou studenti očekávat profesionální přístup a vedení, směrem k dosažení takové kvalifikace, jež odpovídá jejich jazykové úrovni. Kurz zajistí všechny aspekty potřebné k úspěšnému vykonání jazykové zkoušky.

Komunikace po telefonu

Komu je kurz určen?

Kurz je určen všem zájemcům, bez ohledu na úroveň jazykových znalostí, kteří chtějí zlepšit své dovednosti při telefonickém kontaktu v anglickém jazyce, neboť často telefonicky hovoří se zahraničními klienty, např: podávají informace, sjednávají schůzky, zabývají se stížnostmi nebo diskutují prostřednictvím konferenčních hovorů. Studenti těchto kurzů usilují o zvýšení svého sebevědomí a účinnosti jejich komunikace.

Obsah:

 1. Telefonická konverzace – příchozí a odchozí hovory
 2. Vyřizování vzkazů
 3. Žádost o opakování a ujasnění informace
 4. Zdvořilá žádost volajícího o strpení
 5. Ukončení hovoru
 6. Uskutečňování prodejů a rezervací
 7. Přátelské a slušné jednání
 8. Konferenční hovor 

Výsledek kurzu:

Konverzace po telefonu je jednou z nejobtížnějších oblastí v anglickém jazyce. Naším cílem je zvýšit sebevědomí studentů ve všech oblastech telefonické komunikace. Studenti se naučí používat telefon jako nástroj k řešení pracovních a obchodních záležitosti, čímž bezesporu posíluje image firmy v očích zahraničních partnerů a klientů.

Obchodní angličtina – pokročilá úroveň

Komu je kurs určen?

Kurs je určen zájemcům s výbornou znalostí obecné angličtiny, kteří potřebují zlepšit účinky komunikace se zahraničními partnery nebo klienty. Kurs je vhodný pro ty, kteří pracují v mezinárodní firmě, podílejí se na obchodních prezentacích, vytvářejí zahraniční objednávky nebo odpovídají  dotazy zahraničních firem ohledně produktů.

Obsah:

 1. Prezentační dovednosti
 2. Komunikace po telefonu
 3. Psaní e-mailů
 4. Marketing a propagace
 5. Jednání se zákazníky
 6. Vytváření povědomí o firmě 

Výsledky kurzu:

Od účastníků kurzu se očekává, že budou více a lépe připraveni vyhovět  požadavkům mezinárodní komunikace, zejména  účinností a schopností překonávat překážky vzniklé při spolupráci se zahraničními klienty. Účastníci nesporně získají větší sebevědomí a schopnost řešit věci, čímž zvyšují  předpoklady pro dosahování firemních cílů.

Obchodní angličtina – základní úroveň

Komu je kurs určen?

Kurz je určen zájemcům s relativně dobrou znalostí obecné angličtiny, kteří potřebují zlepšit své dovednosti v oblasti obchodní angličtiny. Kurz je vhodný pro studenty, kteří by chtěli pracovat nebo pracují se zahraniční klientelou nebo zahraničními partnery a potřebují zlepšit komunikaci.

Obsah:

 1. Zaměstnání a práce, lidé a organizační struktura
 2. Marketing a propagace
 3. Finance a ekonomika
 4. Osobnostní předpoklady
 5. Telefonní a e-mailová komunikace
 6. Obchodní dovednosti
 7. Prezentace 

Výsledky kurzu:

Očekává se, že účastníci kurzu budou připraveni na požadavky mezinárodní komunikace. Každý z účastníků dokáže snáze překonávat překážky, vzniknuvší  při jednání se zahraničními partnery nebo zákazníky, a tak účinně a schopně řešit různé problémy či překážky. 

Obecný anglický jazyk– základní úroveň

Komu je kurs určen?

Kurs je určen těm zájemcům s omezenými znalostmi anglického jazyka, pro něž je velmi obtížné vést konverzaci. Mají sice určité znalosti o základních časech, ale mají omezenou slovní zásobu.

Tito studenti potřebují pomoci s přítomným a minulým časem a s rozšířením jejich slovní zásoby v důležitých oblastech.

Obsah:

 1. Intenzivní rozšiřování slovní zásoby
 2. Jednoduchý poslech
 3. Čtení textů a jejich pochopení
 4. Jednoduchá konverzace
 5. Gramatika
 6. Psaní e-mailů
 7. Metodologické učení 

Výsledky kurzu:

Očekává se, že účastníci tohoto kurzu zlepší svoje jazykové dovednosti, zejména ve schopnosti aktivněji konverzovat, zvýší si sebevědomí, dokážou se lépe soustředit na poslech, což jim velmi pomůže v dalším pokroku v užívání anglického jazyka.

Obecný anglický jazyk– středně pokročilá úroveň

Komu je kurs určen?

Kurs je určen těm zájemcům s  dobrou znalostí angličtiny, kteří jsou schopni jednoduché konverzace o tématech, o která se zajímají. Dokážou celkem dobře porozumět základním časovým konstrukcím v anglickém jazyce a disponují relativně širokou slovní zásobou. Tito studenti potřebují pomoci s gramatickými obraty a s rozšířením jejich slovní zásoby, aby tak zlepšili svoje konverzační dovednosti.

Obsah:

 1. Intenzivní rozšiřování slovní zásoby
 2. Soustředění poslech
 3. Čtení textů a jejich pochopení
 4. Konverzace
 5. Gramatika
 6. Kolokvialismy
 7. Psaní e-mailů
 8. Metodologické učení 

Výsledky kurzu:

Očekává se, že úspěšně absolvování kurzu přinese studentům hlavně zvýšení jejich sebevědomí, zejména v dovednostech dvoustranné komunikace. Nejenže budou lépe rozumět, ale budou také lépe pochopeni, dokážou se lépe soustředit, což jim výrazně pomůže s růstem dovedností v anglickém jazyce. 

Obecný anglický jazyk– pokročilá úroveň

Komu je kurs určen?

Kurs je určen těm zájemcům s velmi dobrou znalostí angličtiny, kteří umí sebevědomě a efektivně komunikovat prakticky o všech tématech, dokážou pochopit většinu větných konstrukcí a disponují širokou slovní zásobou. Tito studenti potřebují pomoci pouze se složitějšími výrazy anglického jazyka, aby se cítili jisti v každé situaci.

Obsah:

 1. Formální/neformální procvičování slovní zásoby
 2. Poslech odborných nahrávek
 3. Četba odborných textů
 4. Kontrolovaná konverzace
 5. Detailnější gramatika
 6. Kolokvialismy
 7. Psaní odborných textů
 8. Metodické učení 

Výsledky kursu:

Od účastníků tohoto kurzu se očekává, že budou vědět, kdy je vhodné naslouchat, kdy vést konverzaci a také kdy změnit téma hovoru. Širší znalost těchto složitostí v anglickém jazyce umožní studentům lépe dosáhnout požadovaných cílů a získat správný směr na cestě k dalšímu osvojení jazykových znalostí.

Kurzy „šité na míru“

Komu je kurz určen:

Tento typ kurzu je určen pro společnosti, které by chtěli preferovat pouze konverzaci, a to ve formě obecné konverzace, nebo zaměřené více technicky. Nedílnou součástí těchto kurzů budou diskuze a debaty s cílem zvýšit schopnost argumentovat.

Obsah:

 1. Obecná konverzace
 2. Technické aspekty firmy
 3. Firemní strategie
 4. Aktuální události
 5. Strukturovaná konverzace
 6. Diskuze
 7. Kolokvialismy 

Výsledek kurzu:

Očekává se, že účastník tohoto kurzu získá větší sebevědomí v konverzaci o různých tématech, ale většinou ohledně jeho práce, nebo činností firmy. Student bude schopen aktivní dvoustranné komunikace, prokáže lepší pochopení, ale bude i lépe pochopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

AXIOM engineering s.r.o.

limbersky@axiomcz.eu

Pernerova 168 Pardubice 53002
IČO : 28855230 DIČ : CZ28855230

Ing. Jan Limberský, MBA
jednatel

Ing. Barbora Šuranská
asistentka jednatele
+420 774 708 869

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

AXIOM engineering s.r.o.