... komplexní a kvalitní dotační servis

Vítejte na našich stránkách

Vítáme Vás na stránkách společnosti AXIOM.  Jsme profesionálové s dlouholetou praxí a zkušenostmi v oboru projekční přípravy a dotačního servisu pro soukromé i veřejné objekty.

 

Naše společnost se zabývá :

  • řešením energetických úspor zejména obecních objektů (školy, školky, obecní domy, kulturní domy apod.) 
  • návrhy revitalizací obecních rybníků, alejí, parků
  • dotačním managementem - vyhledání vhodného dotačního programu, analýza dotačních možností, podání a vyřízení žádosti o dotace (ZELENÁ ÚSPORÁM, EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY apod.)
  • vyhotovováním Průkazů Energetické Náročnosti Budov (PENB), energetických auditu dle zákona č. 406/2000 Sb. a energetických štítků
  • organizací a zabezpečováním výběrových řízení na výběr dodavatele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a Závaznými pokyny přislušného poskytovatele dotace
  • COVID-19 - pomoc a poradenství v oblasti čerpání podpory ze strany státu subjektům postiženým vládními restrikcemi v souvislostí s pandemií koronaviru
  • provádíme a obstaráváme rovněž odborné posudky a průzkumy :
  1. zoologické průzkumy výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů
  2. kategorizační posudky TBD - technicko bezpečnostní dozor pro vodní díla
  3. biologické a dendrologické průzkumy

Firma je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 - systém managementu jakosti. Nabízíme nejen kvalitní služby za rozumné ceny, ale také pomoc našeho plně vyškoleného profesionálního personálu.

 

AXIOM engineering s.r.o.

PARDUBICE

 

AXIOM energy s.r.o.

PRAHA

 

AXIOM technology s.r.o.

BRNO

 

AXIOM inovation s.r.o.

OSTRAVA

 

Výzkumné centrum tržních inovací s.r.o.

PARDUBICE

Kontakt

AXIOM engineering s.r.o.

limbersky@axiomcz.eu

Pernerova 168 Pardubice 53002
IČO : 28855230 DIČ : CZ28855230

Ing. Jan Limberský, MBA
jednatel

Miroslava Pirklová
asistentka jednatele
+420 774 708 869

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

AXIOM engineering s.r.o.